Andijon Farg'ona Namangan Toshkent Sirdaryo Jizzax Surxondaryo Samarqand Qoraqalpog‘iston Navoiy Qashqadaryo Xorazm Buxoro

O'zbekiston Respublikasida nikohdan ajralishlar xaritasi

O'zbekiston Respublikasida nikohdan ajralishlar xaritasi

2000 yil
2005 yil
2010 yil
2011 yil
2012 yil
2013 yil
2014 yil
2015 yil
2016 yil
2017 yil
2018 yil
2019 yil
2020 yil
2021 yil
2022 yil