Andijon Farg'ona Namangan Toshkent Sirdaryo Jizzax Surxondaryo Samarqand Qoraqalpog‘iston Navoiy Qashqadaryo Xorazm Buxoro

Erta nikoh va tug`ruqlar soni bo'yicha reyting

Erta nikoh va tug`ruqlar soni bo'yicha reyting

Erta tugmush qurgan yigitlar soni*
Erta tugmush qurgan qizlar soni**
Kichik yoshda ona bo'lganlar soni***

*2016-2022-yillarda erta turmush qurgan yigitlar soni;

**2016-2022-yillarda erta turmush qurgan qizlar soni;

***2018-2021-yillarda erta yoshda ona bo’lganlar soni;